Průběh stavby

Fotografie ze stavby
5/2024

Fotografie ze stavby - květen 2024 Fotografie ze stavby - květen 2024 Fotografie ze stavby - květen 2024

Dokončena hrubá stavba
1/2024

Dokončena hrubá stavba

Betonáž monolitické stropní desky 3. NP
9/2023

Betonáž monolitické stropní desky 3. NP

Výztuž monolitické stropní desky 3. NP
9/2023

Výztuž monolitické stropní desky 3. NP Výztuž monolitické stropní desky 3. NP

Realizace nosních svislých konstrukcí 3. NP
9/2023

Realizace nosních svislých konstrukcí 3. NP

Výztuž monolitické stropní desky 2. NP
7/2023

Výztuž monolitické stropní desky 2. NP Výztuž monolitické stropní desky 2. NP

Realizace nosních svislých konstrukcí 2. NP
6/2023

Realizace nosních svislých konstrukcí 2. NP

Betonáž monolitické stropní desky 1. NP
6/2023

Betonáž monolitické stropní desky 1. NP

Výztuž monolitické stropní desky 1. NP
5/2023

Výztuž monolitické stropní desky 1. NP Výztuž monolitické stropní desky 1. NP Výztuž monolitické stropní desky 1. NP

Šalování monolitické stropní desky 1. NP
4/2023

Šalování monolitické stropní desky 1. NP Šalování monolitické stropní desky 1. NP

Základová deska
1/2023

Základová deska

12/2022

Armování základových konstrukcí Pokládka rozvodů ležaté kanalizace Betonáž podkladního betonu

Realizace základových konstrukcí – mikropiloty
09/2022

Realizace základových konstrukcí – mikropiloty Realizace základových konstrukcí – mikropiloty Rezidence Dalejská Rezidence Dalejská Rezidence Dalejská