Průběh stavby

Výztuž monolitické stropní desky 1. NP
5/2023

Výztuž monolitické stropní desky 1. NP Výztuž monolitické stropní desky 1. NP Výztuž monolitické stropní desky 1. NP

Šalování monolitické stropní desky 1. NP
4/2023

Šalování monolitické stropní desky 1. NP Šalování monolitické stropní desky 1. NP

Základová deska
1/2023

Základová deska

12/2022

Armování základových konstrukcí Pokládka rozvodů ležaté kanalizace Betonáž podkladního betonu

Realizace základových konstrukcí – mikropiloty
09/2022

Realizace základových konstrukcí – mikropiloty Realizace základových konstrukcí – mikropiloty Rezidence Dalejská Rezidence Dalejská Rezidence Dalejská